Head boys & Girls

YEARHEAD BOYHEAD GIRL
2008-2009Kshitij GorleAnshika Kulshestra
2009-2010Abhishek PandeyHimani Tyagi
2010-2011Kshitij GorleShreeya Kariya
2011-2012Harish MenonMeenu Vashisht
2012-2013Amlan Das GuptaNamrata Tekale
2013-2014Shivam PandeyDarshita Bohra
2014-2015Shounak PimpalkarVishakha Khandve
2015-2016Uday Singh RajputRaina Maria Jaison
2016-2017Calvin GomesRaina Dhwani Kariya
2017-2018Samminga Sainath RaoDivyanshi Alok